Lahden Seta

Lahti Priden järjestämisestä vastaa  Lahden Seta ry, joka on ihmisoikeus- ja palvelujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää seksuaalista- ja sukupuolista tasa-arvoa ja pyrkiä ehkäisemään seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuolen ilmentymiseen kohdistuvia ennakkoluuloja ja syrjintää.

Lahden Seta ry jakaa tietoa seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta, pyrkii ehkäisemään seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen ilmentymiseen kohdistuvia ennakkoluuloja ja epäsuoraa ja suoraa syrjintää, puolustamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia yhteiskunnassa sekä ehkäisemään alueellisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien ihmisten syrjäytymistä.

Lahti Pride on Lahden Setan näkyvin ja suurin tapahtuma, jonka järjestäminen on suuri haaste pienelle yhdistykselle, koska voimavarat ovat rajalliset.

Jos haluat tukea Lahti Pridea niin erilaisten vapaaehtoistöiden lisäksi Lahden Setan jäseneksi liittymällä osoitat konkreettisesti tukesi. Jäsenmäärällä on merkitystä myös taloudellisesti, koska yhdistys rahoittaa toimintansa pääosin jäsenmaksuin ja useimmat avustukset, joilla myös Lahti Pridea rahoitetaan, määräytyvät yhdistyksen jäsenmäärän mukaan.

Lahden Seta ry:n jäseneksi voi liittyä nettisivuillamme <3